13773297333       info8@yfilling.com   admin@yfilling.com 

根据瓶子选择

当前所在位置: 首页 » 产品中心 » 含气饮料调配线 » 1吨每小时碳酸饮料调配线
分享到:

1吨每小时碳酸饮料调配线

碳酸饮料调配线
产量: 1吨每小时
电器配置: 西门子/三菱
用途: 饮料的前处理工艺